Whatsapp yazismalari mahkeme


  • iphone 5 yazılım güncelleme butonu yok.
  • Whatsapp İnceleme Raporu ile Whatsapp Yazışmaları Delil.
  • iphone 5 jailbreaksiz cydia!
  • mspy casus indir.

Zira, hayatın gizli alanı bir delil elde etme yasağı teşkil eder. Ancak, GSM operatörlerinden arama sıklığının ve SMS kısa mesaj içeriklerinin tespiti her zaman mümkündür ve GSM operatöründen istenen bu kayıtların hukuka uygun deliller olarak mahkemeye sunulmasında da hiçbir engel yoktur.

Whatsapp Yazışmalarının Hukuki Niteliği ve İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi - LawTudent

Kısaca 3. Burada bir diğer dikkat edilmesi gereken husus bu konuşmaların işin ve çalışmaların aksamasına sebep vermemesi, özellikle iletişimin kurulduğu saatlerin mesai saatleri dışında olması yahut iş yerindeki huzuru etkileyecek raddede bir sonuca sebep verilmemesidir. Aynı zamanda da konuşma için Whatsapp sistemi içinde grup kurmuşlardır.

Burada da çalışma koşullarının olumsuzluğu, yöneticilerin tutumları ve davranışları hakkında yorumlarla yazışmalarda bulunmuşlardır. Bu görüşmelerin dosyadaki çözümlerine göre genel olarak mesai saatleri dışında olduğu görülmektedir.

'WhatsApp mesajları delil olarak kullanılamaz çünkü' - HABERLER Son Dakika

Davacı ve diğer arkadaşlarının Whatsapp grubu içindeki bu yazışmaları, aynı grup içinde yer alan diğer bir işçi tarafından işverene iletilmiş, işveren bunun üzerine grupta yer alan işçilerin savunmasını alarak, davacı ve diğer işçilerin iş sözleşmelerini feshederken, ileten işçiye ise ihtar cezası vermiştir. Grup içi konuşmaların gizli kalması esas olduğu gibi genel olarak bakıldığında çalışma koşullarının olumsuzluğu, işveren ve yöneticilerin eşit davranmama, mobbing niteliğindeki tutumlarının dile getirildiği tespit edilmiştir. İşveren gizli kalması gereken verileri yasak bir şekilde elde ettiği gibi kendisine veren ve aynı konuşmalarda bulunan işçiye davranışı nedeni ile ihtar cezası vermek sureti ile de bilgi veren işçisini korumuştur.

İşçilerin işyerinde mailleri, işverene bildirimleri işçilik hakları ile ilgili demokratik talep niteliğinde olup, bu tür barışçıl davranışların fesih nedeni yapılması doğru değildir. Bir delilin mahkemece kabul edilmesi için, o delilin usulsüz ve hukuka aykırı olarak yaratılmamış olması ve hukuka aykırı biçimde elde edilmemesi şarttır.


  • whatsapp konuşma geçmişi gönderme.
  • iphone whatsapp geçmişi görme.
  • whatsapp sohbeti mail atma.

Yasak delilin kapsamına hukuka aykırı bir şekilde yaratılan deliller ile hukuka aykırı yol ve yöntemlerle elde edilen deliller girdiğinden artık bu kapsamda kabul edilen deliller hiçbir şekilde hukuka uygun ve meşru bir delil olarak kabulü olanaklı değildir. Anılan ilkeler Hukuk Genel Kurulunun Hal böyle olunca, mahkemece; davacı nafaka yükümlüsü tarafından sunulan delillerin bir bölümünün hukuka aykırı olarak elde edilmiş olduğu, diğer delillerin ise hukuka aykırı bir şekilde yaratılmış olduğu gözetilerek, dosya kapsamındaki diğer delillerle de ispat edilemeyen nafakanın kaldırılması davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

'WhatsApp mesajları delil olarak kullanılamaz çünkü...'

Daha fazla bilgi için doğrudan numaralı telefondan veya diğer  iletişim  yollarından irtibata geçebilirsiniz. Her hakkı mahfuzdur. Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozarak ortadan kaldırılmasına karar verdi.


  • WhatsApp Kayıtları Boşanma Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi?.
  • turkcell cep telefonu takip sistemi.
  • WHATSAPP DELİL NİTELİĞİ TAŞIR MI??

Yargıtay çalışanların iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilenmediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmalarının yasak olmadığını belirterek  ve çalışanların bu iletişimlerinin kişisel veri olarak korunması gerektiğinin de altını çiziyor. Ayrıca kararda işverenin gizli kalması gereken verileri yasak bir şekilde elde ettiğini ve verileri kendisine getiren çalışanı yalnızca ihtar cezası vererek korumuş olduğunu da tespit ediyor ve çalışanların işverene attığı elektronik postaların işçilik hakları ile ilgili demokratik talep niteliğinde olduğunu, bu tür barışçıl davranışların ise fesih nedeni yapılamayacağını belirtiyor.

Açık hesap takip programı ücretsiz

Söz konusu kararlarda Yargıtay, whatsapp yazışmalarını, çalışanların kişisel verisi olarak kabul ederek özel hayatın gizliliği çerçevesinde değerlendiriyor ve mahkemelerde delil olarak kullanılamayacağını belirttiyor. Çalışanların whatsapp Yazışmalarının Gizliliği Hakkında Yargıtay Görüşü Whatsapp yazışmaları çalışan aleyhine delil olur mu? Mahkemeler ve Yargıtay kararları ne diyor? Sonuç Söz konusu kararlarda Yargıtay, whatsapp yazışmalarını, çalışanların kişisel verisi olarak kabul ederek özel hayatın gizliliği çerçevesinde değerlendiriyor ve mahkemelerde delil olarak kullanılamayacağını belirttiyor.

admin